ดูซีรี่ย์ Beyond the Realm of Conscience – ศึกบุปผาวังมังกร

ดูซีรี่ย์ Beyond the Realm of Conscience – ศึกบุปผาวังมังกร สมัยราชวงศ์ถัง สำนักนางกำนัลเป็นองค์กรหนึ่งที่ทรงอิทธิพลที่สุดของวังหลังซึ่งประกอบ ด้วย สี่หน่วยงาน ได้แก่ ฝ่ายเครื่องประดับ ฝ่ายเสื้อผ้า ฝ่ายโภชนาการ และฝ่ายออกแบบ หลิวซันห่าว (เสอซือม่าน) และเหยาจินหลิง (หยางอี้) 2 สาวเดินทางเข้าวังหลวงเป็นนางกำนัลฝึกหัดตั้งแต่เล็ก โดยที่ทั้งสองต่างมีไหวพริบและสติปัญญาดีทั้งคู่

เนื่องจากหลิวซันห่าวมีจิตใจที่ใสซื่อและบริสุทธิ์ ทำให้นางเป็นที่โปรดปรานของย่วนชุ่ยหยุน (กวานจี๋อิง) นางกำนัลฝ่ายเครื่องประดับ และจงเสี่ยเสีย (หมีเซียะ) นางกำนัลฝ่ายเสื้อผ้า เหตุการณ์ในชีวิตของหลิวซันห่าวดูเหมือนจะได้รับแต่สิ่งดีดี ถ้าไม่เพียงแต่ว่า เพราะความดีของหลิวซันห่าว เป็นต้นเหตุให้นางกำนัลทั้งคู่ต่างแย่งชิงกัน เพื่อให้ได้นางมาเป็นลูกศิษย์!!!

หลิวซันห่าวยึดมั่นคำสอนของแม่ซึ่งเสียชีวิตไปแล้วจนขึ้นใจ “ทำดี พูดดี คิดดี” ประพฤติตัวอยู่ในคุณธรรมยึดมั่นคุณงามความดี ท่ามกลางผู้คนในวังซึ่งเต็มไป ด้วยความจอมปลอมและความไม่จริงใจ

อีกด้านหนึ่ง เหยาจินหลิงกลับเป็นคนที่มักใหญ่ใฝ่สูง เห็นแก่ผลประโยชน์เป็นสำคัญโดยทำทุกอย่างเพื่อให้นางได้เป็นพระสนมของฮ่องเต้ ทั้งที่หลิวซันห่าวหลงรักเกา เสี่ยนหยาง (เจิ้งเจียหยิ่ง) บัณฑิตที่มีความสันทัดเชิงหมากรุก แต่เมื่อเหยาจินหลิงพบว่าหลี่อี้(เฉินหาว) ผู้เป็นฮ่องเต้ ทรงโปรดปรานหลิวซันห่าวเป็นพิเศษ ก็ทำให้นางเกิดความริษยาขึ้นมา เพื่อรักษาฐานะพระสนม เหยาจินหลิงจึงใส่ร้ายป้ายสีว่าหลิวซันห่าวลอบปลงพระชนม์ไทเฮา (หานหม่าลี่) อันเป็นความผิดโทษประหารชีวิต แต่ฉันใดฉันนั้น แม้ว่าแผนการจะแยบยลเพียงใดก็ย่อมมีข้อผิดพลาด ฝีมือแก่กล้าสักเพียงใดก็ย่อมมีจุดบอด เหยาจินหลิงจึงต้องประสบเคราะห์กรรมตามการกระทำของตนที่มุ่งคิดร้ายต่อผู้อื่นที่เป็นคนดี

ภาพยนตร์จีนชุดนี้สะท้อนให้เห็นถึงความแตกต่างของคน โดยผ่านหลิวซันห่าวและ เหยาจินหลิงสะท้อนให้เห็นถึงคุณงามความดีเท่านั้นที่ยังความผาสุกสู่สังคม

รายละเอียดนักแสดง

ตระกูลหลิว (Lau Family)

* เสอซือม่าน (Charmaine Sheh) รับบท หลิวซันห่าว (Lau Sam Ho / 劉三好)
o Chan Si Wai รับบท หลิวซันห่าวในวัยเด็ก
* หยางอี้ (Tavia Yeung) รับบท เหยาจินหลิง (Yiu Kam Ling / 姚金鈴)
o Leung Wai Yan รับบท เหยาจินหลิงในวัยเด็ก
* Crystal Tin รับบท Kong Choi King 江采瓊

ตระกูลหลี่ (Lee Family)

* Susan Tse รับบท Kwok 郭氏
* หานม่านลี่ (Mary Hon) รับบท ไทเฮา (Empress Dowager Cheng / 鄭太后)
* Eric Li รับบท Lee Yau 李宥
* เฉินหาว (Moses Chan) รับบท หลี่อี้ (ฮ่องเต้) (Lee Yee / 李怡)
o Lawrence Ng รับบท หลี่อี้ในวัยเด็ก
* Edwin Siu รับบท Lee Yim 李炎

ช่วยแชร์หน่อยนะ